Үйлчилгээ

Бид түргэн шуурхай, найдвартай, илүү уян хатан таатай нөхцөл бүхий санхүүгийн үйлчилгээг харилцагчдадаа үзүүлж, урт хугацааны хамтын ажиллагааг бий болгон Монгол улсынхаа нийгэм эдийн засгийн хөгжил, улсын төсөвт тодорхой хувь нэмэр оруулж үлгэр жишээ санхүүгийн байгууллага байх зорилготойгоор ажиллаж байна. 
Одоогоор зээлийн үйлчилгээ, итгэлцлийн үйлчилгээ болон бонд гаргах тусгай зөвшөөрөлтэй Улаанбаатар хот, Эрдэнэт хотод, Багануур дүүрэгт нийт 10-н салбар нэгжтэйгээр харилцагчдадаа илүү ойртон үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Search