Хэрэглээний зээл

бид ямар үйлчилгээ үзүүлдэг вэ?

Зээлийн бүтээгдэхүүн

Зээлийн хэмжээ: 250,000,000₮ хүртэл
Хугацаа: 36 сар
Хүү: 3.2%
Зээлийн хэмжээ: 50,000,000₮ хүртэл
Урдчилгаа: 20%-30%
Хугацаа: 36 сар
Хүү: 3.2%-3.5%
Зээлийн хэмжээ: 40,000,000₮ хүртэл
Хугацаа: 24 сар
Хүү: 3.5%
Зээлийн хэмжээ: 10,000,000₮ хүртэл
Хугацаа: 24 сар
Хүү: 3.0%
Зээлийн хэмжээ: 100,000,000₮ хүртэл
Хугацаа: 12 сар
Хүү: 3.5%
Зээлийн хэмжээ: 10,000,000₮ хүртэл
Хугацаа: 24 сар
Бидэнтэй холбогдох |Contact us

Хамтран ажиллагч байгууллагууд

Search