Бидний тухай

Бид 1997 оны 07 дугаар сарын 20-нд “Шижир Тулгат” ЗБН нэртэйгээр байгуулагдан барьцаалан зээлдүүлэх үйл ажиллагааг явуулж эхэлсэн. “Шижир тулгат” ЗБН-ийг 2005 оны 04 дүгээр сарын 05-нд “Есөн шижир” ХХК болгон өргөжүүлж өнөөдрийг хүртэл 25 дах жилдээ барьцаат зээлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж томоохон хэмжээний санхүүгийн байгууллага болтлоо өргөжсөн.  Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн хувьд санхүүгийн салбарт ажилласан дадлага туршлага дээрээ тулгуурлан Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 56 тоот шийдвэрээр “Есөн шижир Инвест ББСБ” ХХК-ийг байгуулсан. 2019 оны 12 сарын 06-ны өдрийн 7/4208 тоот СЗХ-ны даргын зөвшөөрлөөр ТУЗ-тэй болсон ба 2020 оны 1 сарын 15-ны 08 тоот тогтоолоор итгэлцлийн үйлчилгээний зөвшөөрөл нэмж авсан.     

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

  Анх 1997 оны 07 дугаар сарын 20-нд “Шижир Тулгат” ЗБН нэртэйгээр байгуулагдан барьцаалан зээлдүүлэх үйл ажиллагааг явуулж эхэлсэн. “Шижир тулгат” ЗБН-ийг 2005 оны 04 дүгээр сарын 05-нд “Есөн шижир” ХХК болгон өргөжүүлж өнөөдрийг хүртэл 25 дах жилдээ барьцаат зээлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж томоохон хэмжээний санхүүгийн байгууллага болтлоо өргөжсөн. 

 Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн хувьд санхүүгийн салбарт ажилласан дадлага туршлага дээрээ тулгуурлан Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 56 тоот шийдвэрээр “Есөн шижир Инвест ББСБ” ХХК-ийг байгуулсан. 2019 оны 12 сарын 06-ны өдрийн 7/4208 тоот СЗХ-ны даргын зөвшөөрлөөр ТУЗ-тэй болсон ба 2020 оны 1 сарын 15-ны 08 тоот тогтоолоор итгэлцлийн үйлчилгээний зөвшөөрөл нэмж авсан.  
Алсын хараа
Санхүүгийн цогц үйлчилгээг түргэн шуурхай мэргэжлийн баг хамт олноор хүргэгч найдвартай итгэлт ББСБ байна.

Үнэт зүйлс
• Компаний түүхэн замнал туршлага 
• Идэвхи оролцоотой ажилчид 
• Харилцагчид 
• Бүтээгдэхүүнд суурилсан өсөлт
Эрхэм зорилго
Бид жижиг дунд бизнес эрхлэгч, аж ахуй нэгж, иргэд, хөрөнгө оруулагчдийн хүсэл сонирхолд нийцсэн уян хатан, таатай нөхцөлтэй санхүүгийн цогц үйлчилгээг үзүүлж, салбартаа манлайлагч ББСБ болно.
Search