Search

Бидний тухай

Бид 1997 оны 07 дугаар сарын 20-нд “Шижир Тулгат” ЗБН нэртэйгээр байгуулагдан барьцаалан зээлдүүлэх үйл ажиллагааг явуулж эхэлсэн. “Шижир тулгат” ЗБН-ийг 2005 оны 04 дүгээр сарын 05-нд “Есөн шижир” ХХК болгон өргөжүүлж өнөөдрийг хүртэл 25 дах жилдээ барьцаат зээлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж томоохон хэмжээний санхүүгийн байгууллага болтлоо өргөжсөн.  Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн хувьд санхүүгийн салбарт ажилласан дадлага туршлага дээрээ тулгуурлан Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 56 тоот шийдвэрээр “Есөн шижир Инвест ББСБ” ХХК-ийг байгуулсан. 2019 оны 12 сарын 06-ны өдрийн 7/4208 тоот СЗХ-ны даргын зөвшөөрлөөр ТУЗ-тэй болсон ба 2020 оны 1 сарын 15-ны 08 тоот тогтоолоор итгэлцлийн үйлчилгээний зөвшөөрөл нэмж авсан.     

Бидний тухай

  Анх 1997 оны 07 дугаар сарын 20-нд “Шижир Тулгат” ЗБН нэртэйгээр байгуулагдан барьцаалан зээлдүүлэх үйл ажиллагааг явуулж эхэлсэн. “Шижир тулгат” ЗБН-ийг 2005 оны 04 дүгээр сарын 05-нд “Есөн шижир” ХХК болгон өргөжүүлж өнөөдрийг хүртэл 25 дах жилдээ барьцаат зээлийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж томоохон хэмжээний санхүүгийн байгууллага болтлоо өргөжсөн. 

 Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн хувьд санхүүгийн салбарт ажилласан дадлага туршлага дээрээ тулгуурлан Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 56 тоот шийдвэрээр “Есөн шижир Инвест ББСБ” ХХК-ийг байгуулсан. 2019 оны 12 сарын 06-ны өдрийн 7/4208 тоот СЗХ-ны даргын зөвшөөрлөөр ТУЗ-тэй болсон ба 2020 оны 1 сарын 15-ны 08 тоот тогтоолоор итгэлцлийн үйлчилгээний зөвшөөрөл нэмж авсан.  
Алсын хараа
Салбартаа үйл ажиллагаагаараа манлайлан, ижил төсөөтэй үйл ажиллагаа явуулдаг газруудад үлгэр жишээ болж ажиллан, улсдаа тэргүүний санхүүгийн байгууллага болох.

Үнэт зүйлс
  • Бид Монгол улсын Банк санхүүгийн салбарт 20 жил үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулсаар ирсэн бөгөөд энэ хугацаанд болж өнгөрсөн санхүүгийн хямрал, эдийн засгийн уналт, ХЗХ-уудын дампуурал зэргийг амжилттай даван туулж ирсэн туршлагатай компани болсон явдал.
  • Харилцагч бүрийнхээ хүсэл зорилго, бизнесийн онцлогийг харгалзан үзэж, тэдгээрт тохирсон зээлийн бодлогыг боловсруулан, ХАРИЛЦАГЧАА ДЭЭДЛЭН ажиллах.
  • Бид ажилчдынхаа идэвх оролцоо, сурч боловсрох, өсөн дэвжих боломжийг байнга дэмжиж ажилладаг   
Эрхэм зорилго
  • Түргэн шуурхай, найдвартай үйлчилгээг үзүүлэх;
  • Жижиг дунд бизнес эрхлэгч, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хүсэл сонирхолд нийцсэн уян хатан, таатай нөхцөл бүхий санхүүгийн үйлчилгээг үзүүлэх;
  • Монгол улсынхаа нийгэм эдийн засгийн хөгжил, улсын төсөвт тодорхой хувь нэмэр оруулж ажиллах.