“ЕСӨН ШИЖИР” ХХК -ын Танилцуулга

Бичил зээлийн үйлчилгээг жижиг дунд бизнес эрхлэгч, аж ахуйн нэгж, иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх, тэдгээрийн өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх, жижиг дунд бизнесийг хөгжүүлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлж, нийгмийн даатгал, татварын өмнө тодорхой үүрэг хүлээж, төсвийн бүрдүүлэлтэнд хувь нэмрээ оруулах явдал юм.

Эрхэм зорилго

Монгол улсынхаа нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулж ажиллах нь бидний эрхэм зорилго.

Бидний зорилт

Жижиг дунд бизнес эрхлэгч, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хүсэл сонирхолд нийцсэн уян хатан, таатай нөхцөл бүхий санхүүгийн үйлчилгээг үзүүлэх.

Бидний үнэт зүйл:

  • Ёс зүйтэй, чин сэтгэлтэй, багаар ажиллах чадвартай ажиллагсад
  • Урт хугацаанд харилцан ашигтай ажиллах харилцагч байгууллагууд
  • Байгууллагын нэр хүнд, хуримтлуулсан туршлага
  • Бизнесс процесс, нөү – хау
  • Түнш байгууллагууд

Ажиллах зарчим, хориглох зүйл

Таны санхүүгийн итгэлт түнш

online
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start

error: Хуулбарлахыг хориглосон байна.!

Facebook

Twitter